Термопомпи

Термопомпа – енергоефективно решение за Вашия дом

Интелигентно отопление с термопомпа Daikin Altherma

Какво е термопомпа?

Термопомпата е машина, която извършва механична работа, за да прехвърля количество топлина от по-студен източник към друго, по-топло тяло. За разлика от водните помпи, които изчерпват вода от водоизточник, термопомпите изчерпват топлина от околната среда.

Работният принцип на термопомпата се основава на физическото свойство, че точката на кипене на флуида се увеличава с натиск. Чрез понижаване на налягането, средата може да се изпари при ниски температури, докато повишаването на налягането ще доведе до висока точка на кипене.

Как работи термопомпата?

Термопомпите обикновено могат да работят двупосочно – да прехвърлят топлина от първия топлообменник към втория или обратно, като по този начин те могат да затоплят или изстудяват средата, която трябва да се климатизира. В самото жилище могат да бъдат свързани с бойлери, конвектори, радиатори или подово отопление. При нужда от охлаждане се препоръчват най-вече конвектори.С тях много по-бързо се достига температурата на въздуха в помещенията, които не се охлаждат или отопляват непрекъснато.

С изграждането на термопомпена отоплителна инсталация, Вие печелите отопление, охлаждане и топла вода само от една система. Термопомпите са най-ефективния начин за отопление през зимата, охлаждане през лятото и поизводство на топла вода през цялата година. Подходящи са както за новопостроени, така и за и съществуващи домове, къщи, вили, административни и производствени сгради, за затопляне на басейни и джакузита.

Термопомпите, които Ви предлагаме са създадени от висококачествени компоненти и материали, които постигат високи икономии в потреблението на енергия. Имат елегантен дизайн и добре пасват на всеки интериор, осигуряват най-ниски експлотационни разходи, имат напълно автоматичен контрол и високо ниво на сигурност. Съчетават отлична енергийна ефективност и икономически изгодни разходи за отопление. Грижата за една термопомпена система е в пъти по-малка, в сравнение с всеки друг източник на топлина. Безопасни са и щадят околната среда.

Основни елементи на термопомпата

 1. Компресор – повишава налягането, респ.температурата на работния газ;
 2. Хладилен агент (фреон) – осъществява пренос на топлина при промяна на агрегатното си състояние;
 3. Кондензатор – нагретият фреон се разширява, отделя топлина и се втечнява;
 4. Изпарител – превръща течният фреон в пара;
 5. Редуциращ вентил (дроселна клапа) – температурата и налягането се понижават и започва процес на изпарение на фреона;
 6. Съединителни медни тръби, които осъществяват връзката мужду отделните елементи на термопомпената затворената система.

Видове термопомпи

Термопомпа „въздух-въздух“.

Състои се от две вентилаторни секции – за външен въздух и за вътрешен въздух. Принципът на работа е следният: извлича енергия от външния въздух, като я отдава в концентриран вид на вътрешния. Известни са под наименованието „климатик“. Има два варианта – в един корпус който се вгражда във външна стена или „сплит“, който се състои от две тела за монтаж от двете страни на стената. Недостатък е ниската ефективност (в сравнение с „водните“ термопомпи) в режим „отопление“ под 0 градуса на външния въздух, и в режим „охлаждане“ над 25 градуса на външния въздух.

Модел „въздух-вода“

Състои се от една вентилаторна секция (за външен въздух) и воден топлообменник за свързване с вътрешна тръбна инсталация „парно“. Принципа на работа е следният: извлича енергия от външния въздух, като я отдава в концентриран вид на водата движеща се във вътрешната инсталация. Известни са под наименованието „чилър с водна секция“. Вътрешните тела могат да бъдат както радиатори, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. Имат същият недостатък като термопомпите „въздух-въздух“.

Термопомпа „Водна“ – извлича топлинна енергия от земята

2.1. модел „вода-въздух“. Състои се от две секции – воден топлообменник, през който преминава вода (или флуид) с температурата на земята и вентилаторна секция за вътрешен въздух. Принципа на работа е следният: извлича енергия от земята чрез топлообменика, като я отдава в концентриран вид на вътрешния въздух. Монтира се вътре в сградата, като чред въздуховоди се разпределя вътрешния въздух. За този модел е необходим сондаж (кладенец) или тръбна мрежа вкопана в земята. Недостатък е че в градска зона е ограничено мястото за сондаж или кладенец, а за вкопаване на тръбна мрежа е необходимо празно място над 500 кв.м. Основен недостатък е, че при движението (рециркулацията) на въздухът в сградата през всички помещения, той се смесва.

2.2. модел „вода-вода“. Състои се от един корпус с вградени два водни топлообменника. Един през който преминава вода (или флуид) с температурата на земята и един за свързване с вътрешна тръбна инсталация „парно“. Монтира се вътре в сградата. Принципа на работа е следният: извлича енергия от земята, като я отдава в концентриран вид на водата движеща се във вътрешната тръбна инсталация „парно“. Вътрешните тела могат да бъдат както радиатори или лири, така и конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. За този модел също е необходим сондаж (кладенец) или тръбна мрежа вкопана в земята. Има същият недостатък относно градската зона, но ако това е преодолимо – няма по-добро техническо решение за потребителя. Преимущество е че през лятото охлаждането на помещенията може да става директно с температурата на подпочвената вода без разход на електроенергия за термопомпата.

Инверторни сплит системи

Основен критерий при избора на климатик наред с мощността, поддържаната функционалност, дизайна и цената, са възможностите за икономия на електроенергия, които той предлага. Когато високата ефективност и дългият експлоатационен срок са водещи критерии за избор, специалистите препоръчват да се избере сплит система с инверторно управление на компресора. Освен че са икономични, тези климатици бързо охлаждат или загряват въздуха, при това много точно поддържат предварително зададената температура. Предлагат се и модели, които според техническата спецификация, предоставена от производителя, са способни да работят ефективно в режим на отопление на въздуха, дори при външни температури от порядъка на -20 °С. С обикновена сплит система това би било химера.
Характерно за инверторното управление е, че мощността на климатика се регулира чрез промяна честотата на въртене на компресора. По този начин се постига плавна промяна на отдаваната и консумираната мощност.

Мултисплит системи

Тези климатични системи са подобни на обикновените сплит системи. Основната разлика е в броя на вътрешните тела, включени към едно външно тяло. При мултисплит системите към едно външно тяло могат да бъдат включени от две до пет вътрешни тела. Използването им се препоръчва в случаите, в които е невъзможно монтирането на няколко външни тела или когато архитектурният стил на сградата не го позволява. Могат да работят в режим на отопление, в режим на охлаждане, както и да поддържат и двата режима.

Вътрешните тела не се различават от тези на обикновените сплит системи, като и при мултисплит системите се предпочитат предимно тези от настенен тип.

Принципно, мултисплит системите също са инверторни и конвенционални. По-често срещани са системите с инверторно управление, което осигурява повишен комфорт и икономична работа. Въпреки не рядко срещаното мнение, че използването на една мултисплит система вместо няколко единични сплит системи е по-изгодно от финансова гледна точка, е добре да се има предвид, че това не винаги е вярно.

Често стойността на оборудването е сходна, но разходите за монтажа на една мултисплит система превишават тези на единичните сплит системи. Също така, редица специалисти са на мнение, че мултисплит системите са по-ненадеждно техническо решение, тъй като при повреда във външното тяло всички вътрешни тела спират да работят. Като тяхно предимство може да се посочи разнообразието от различни конструкции вътрешни тела – настенни, канални, касетъчни, таванни и колонни.

Термопомпите Въздух-Вода са с по-нисък първоначален разход и бърз и лесен монтаж. Как работи термопомпа въздух-вода?
Термопомпите въздух-вода работят на принципа на вашия хладилник, като трансформират ниско температурна енергия от въздуха навън във високо температурна енергия за отопление и битови нужди, а напредналата инверторна технология подобрява ефективността през цялата година. Продължителния цикъл на сменяне на агрегатното състояние на фреона от течно в газообразно позволява на термопомпата да извлече максимално енергия от въздуха.

През лятото, когато температурата е по-висока от 25 градуса и имате нужда от охлаждане на жилището, топлата вода може да е бонус. С подходящата термопомпа, топлината от сградата може да се пренесе в бойлера с един и същ разход на енергия. При този вид термопомпи COP намалява при много ниски външни температури (-15).

При термопомпа Вода-Вода липсва проблемът с температурата, тъй като източник на топлина е земята, чиято температура на дълбочина е 2 м и практически е постоянна. При този вид термопомпи топлината може да се извлича със серпентини, свързани в затворен кръг, през термопомпата. Друг вариант за термопомпите Вода-Вода е сондажен кладенец, като в този случай говорим за термопомпа с отворен кръг.

Термопомпите осигуряват най-ниски експлоатационни разходи, имат напълно автоматичен контрол и високо ниво на сигурност.

Консумация на термопомпата

Термопомпа, която консумира 1 kW/h електроенергия отдава 4 kW/h топлинна мощност, намалявайки разхода на електричество с 65-80%. Това съотношение не може да бъде постигнато от друг подобен уред предназначен за отопление и охлаждане. Благодарение на съвременната технология може допълнително да се съкрати дневната работа на машината чрез програмиране по часове, което допринася още веднъж за ниските сметки. В зависимост от начина на извличане на енергия, термопомпите се делят на три масово срещани вида.

Предимства на термопомпите

 • Вграден  WI-FI контрол
 • Управление от разстояние чрез използване на приложение на смартфон или таблет
 • Проверка на текущото състояние на уреда, превключване на зоната, работен режим и температура
 • Показване на термопомпата

Екологичен източник на енергия

Термопомпите са екологичен източник на енергия, тъй като вместо въглища, газ или мазут, използват енергията на въздуха, като в резултат до 80% от енергията се добива от външния въздух. Захранването позволява да се използват битови фотоволтаични панели за така наречените пасивни къщи, които не консумират енергия от мрежата.

Потребителски комфорт

Благодарение на автоматизираната им работа, термопомпите гарантират максимален комфорт при работа. Приятната температура в помещението и параметрите на битова вода се настройват с помощта на интуитивен контролер. Устройството автоматично поддържа топлинния комфорт през цялата година.

Ниски експлоатационни разходи

Термопомпите значително намаляват текущите разходи на дома. Тези продукти могат да намалят до четири пъти разходите за отопление и битова топла вода. Използвайки термопомпа, също така намаляват разходите за поддръжка на системата, тъй като устройството не се нуждае от периодично почистване.
Предимствата на термопомпата са свързани с това, че получавате четири пъти повече енергия. Например, ако термопомпата консумира 2 киловата електрически ток, ще получите 8 киловата топлинна енергия, намалявайки разхода на ток с 65-80%. Отоплението с термопомпа е с най-голяма ефективност в сравнение с другите видове отоплителни уреди и инсталации. Ефективността идва от факта, че тя не използва енергия за загряване, а просто пренася топлина. За целта се изразходва известно количество електроенергия, което е в пъти по-малко от получената топлинна енергия. Другите основни предимства са, че не зависи от ценовите колебания на суровините (пелети, дърва, газ, нафта), работи при ниска поддръжка, без СО₂ и опазва природните ресурси. Единственият недостатък, който може да откриете е, че е високобюджетна и не всеки потребител е готов да отдели такава сума.

Хладилен агент R32

 • Екологосъобразен хладилен агент (КГЗ = 675)
 • Системата изисква по-малко количество
 • Ниски разходи и по-висок коефициент на топлопреминаване
 • Подобрена производителност при екстремни условия
 • По-малко CO2 емисии j

 

Безопасна употреба

Термопомпите също са изключително безопасни, тъй като за разлика от традиционните битови отоплителни уреди, те не представляват опасност от пожар, докато потенциалните течове или експлозии на газ се елиминират. Можете да си спестите сензори за газ или въглероден оксид и да спите добре.

Комфорт през цялата година

По време на отоплителния период термопомпата предава енергията от външния въздух към отоплителната система и БГВ. През лятото, благодарение на вградената функция за охлаждане, тя осигурява топлинен комфорт дори и в най-горещото време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *