Климатици

Какво трябва да знаем за климатика?

kakvo tryava d znaem za klimatika

Всеки съвременен климатик има дистанционно управление което ви позволява на настроите желаната от вас температура, скоростта на въздуха и режима на работа. Освен тези възможности на климатика обаче има и други факти които трябва да знаете.

Прах и климатик

Тъй като по време на работа през вътрешното тяло вашия климатик непрекъснато преминава въздуха от стаята , то съответно след известно време върху топлообменника на климатика би се задържал известно количество прах. Поради тази причина всички съвременни климатици са оборудвани поне два броя филтри- един за едър и един за фин прах. Това е голямо предимство особено ако имате някакъв вид алергия към прах- вашия климатик непрекъснато ще го отнема от стаята.

За съжаление тези филтри не са вечни и трябва да се почистват от време на време като честотата на почистване силно варира. Самото почистване е доста лесно в повечето случай особено ако при монтажа на климатика сте избрали лесно достъпно място на вътрешното тяло. В този случай просто сваляте пластмасовия филтър и го измивате с топла вода и сапун.

Филтъра за фин прах просто трябва да го подмените с нов.Редовното почистване на филтрите на вашия климатик спомага също и за неговата оптимална работа. Това е така защото ако филтрите са прекалено мръсни то тогава прекалено много прах ще се полепи по топлообменника и този прах ще наруши проектирания топлообмен, което ще се прояви като затруднено отопление или охлаждане в зависимост от режима в който работи самия климатик.

Режим на климатик

Ако използвате климатик за отопление много често е по- добре да не го изключвате климатика когато отивате на работа или ви няма вкъщи за няколко часа- особено ако притежавате инвертор. В такива случай е по- добре да зададете температура два- три градуса по- ниска от нормалната която използвате.
От друга страна ако използвате климатик за охлаждане много важно е да задавате температура в стаята най много пет градуса по ниска от външната. Това ще ви предпази от така наречения “топлинен удар”. Топлинния удар е ефект на човешкия организъм да се приспособява към условията в които се намира.
Ако сте в стая с климатик на 22 градуса и излезете на 30 това е шок за метаболизма и организма започва много бързо да търси начин за справяне с проблема.

Обикновено този начин е изхвърляне на течности чрез потене, но много по- силно отколкото е необходимо.
Обратно ако сте били на вън където е много горещо и влезете запотени в стая с климатик, тъй като климатика е отнел влажността от стаята ще започне бързо изпарение на потта което в край сметка може да доведе до преохлаждане на тялото ви и да настинете. Освен това в режим на охлаждане никога не стойте дълго под въздушната струя която идва от климатика.
Все пак за да може да може да охлади помещението въздуха който излиза от вашия климатик е поне е 10 градуса под стайната като добавите и факта че има движение на въздух охлаждането на тялото ви може да с температура около нулата.

Климатик- начин на работа

Най-общо казано всеки климатик премества енергията във вид на топлина от едно място на друго. В природата нормалното движение на топлината е от по-студеното към по-топлото място, подчинявайки се на втория закон от термодинамиката. Тъй като в доста моменти от живота това не ни удовлетворява ( например през зимата бихме искали да вземем топлина от околната среда която да преместим вътре в стаята, но при всички случай навън в по- студено, отколкото вътре) е необходим друг подход и съответно използване на друг физичен закон.

Подобен е случая с вашия автомобил- ако се движите по път с наклон и се спускате по наклона, то автомобила би се движел дори и при изключен двигател, но ако изкачвате наклона, то в този случай двигателя трябва да работи за да преодолеете гравитацията. В този и много подобни примери е необходимо да бъде извършена работа за да може да получим желаното от нас действие – в нашия случай – отопление с климатик.

Под работа тук имаме предвид физичното значение на термина. Аналогично и при функционирането на домашен климатик, за да може да се премести топлина от по-студеното към по-топлото място се извършва работа от компресора, който обикновено се намира във външното тяло, като енергията за извършването на тази работа идва от електрическата мрежа.

Процесите, които протичат много наподобяват процесите във вашия хладилник или фризер с тази разлика, че топлинните мощности в климатика са сравнително по-големи, а също и че температурните интервали са чувстиветлно по-широки.
Основния принцип на работа на климатика е описан в така наречения “Цикъл на Карно”.

Същността на цикъла използва поведението на флуидите (газове или течности) при промяна на налягането и температура, като по принцип тези два параметъра са свързани по между си по следния начин: при повишаване на налягането на флуида при един и същи обем се повишава пропорционално и температурата и обратно.

Като виждате основа роля за работата на един климатик играе флуида, който циркулира в системата Количеството и най-вече качествата му са много важни. Един от качествените му параметри е температурата на кипене, т.е. когато флуида се разширява(изпарява) каква е минималната температура, при която все още има изпарение във топлообменника Това е така, защото то за да може да се отнеме енергия от околната среда и да се спази втория закон на термодинамиката, той трябва да се изпарява при температура по-ниска от околната.

И тъй като говорим за отопление с климатик, то това означава, че когато през зимата навън е минус 10 градуса този флуид трябва да се изпарява поне на минус 11 или още по-ниски температури. Във вашия климатик този флуид има събирателното име фреон (Между другото това е запазена търговска марка).

Фреоните са много видове всеки със своите предимства и недостатъци, но за ефективната работа на един климатик фреона е един от трите важни фактора (останалите два са вида на компресора и качествата на топлообменниците), който оказва съществено влияние на работата на съответния климатик.

Компресорът – важен компонент домашния климатик

Както казахме той е този, който върши работа необходима ни за да работи климатика по желания от нас начин. Компресорите които се използват в съвременните климатици се делят по различни критерии като например технологията която използват, вида на електромотора, който ги задвижва и т.н.. Някой от тях са по-ефективни, други по-малко като ефективността тук се мери в това каква част от подадената енергия е използвана за свиване на работния фреон и каква част се е превърнала в нежелана топлина.

Целта тук е не компресора чрез навивките от меден проводник да отдава топлина, а топлината да се отдава от фреона на вътрешното тяло. Това означава, че енергията, която компресора черпи от електрическата мрежа трябва изцяло да се използва за увеличаване на налягането на фреона- въпреки, че идеална машина няма, целта е да се доближим до идеалната.

Третия съществен елемент от съвременния климатик са топлообменниците. Във всяко тяло което е част от един климатик има топлообменник,в които тече фреон, който представлява медна тръба с подходящ размер около която са закрепени алуминиеви ломели с които се цели увеличаване на повърхността на топлообменника. Това е така тъй като, колкото е по- голяма повърхността на топлообменника толкова повече топлина може да бъде отдадена или отнета в зависимост къде се намира самия топлообменник В повечето климатици, които се използват за домашна или офис на употреба топлообменника отдава директно топлината на въздуха в стаята чрез перка която засмуква въздух от стаята, този въздух преминава през ламтелите на топлообменника които са загрети от движещия се фреон, при това си преминаване въздуха се загрява и след това бива върнат отново в стаята.
Всичко което описахме до тук са задължително компоненти от един климатик за да може той да работи като такъв, т.е. да взима топлина от вън и да я премества вътре в стаята. Но тук изникват редица въпроси- например, ако машината е достатъчно мощна в един момент вътре в стаята би могло да стане прекалено топло -теоретично до температурата, на която кондензира фреона ( за повечето климатици това е между 45-60) градуса.

Освен това винаги не трябва да се забравя, че климатика може и да е много висока ефективна машина, но все пак нейната ефективност зависи директно от споменатите два параметъра-температура на изпарение на фреона във външното тяло и температурата на кондензация на фреона във вътрешното.

Това са много важни параметри- всъщност разликата между тях и колкото по-малка е разликата, толкова по-ефективна е машината.
Тази ефективност се изразява във това, че ако климатика консумира 1 kW от електрическата мрежа, той би могъл да отдаде на стаята 3,4 или 5 kW топлинна мощност. За да може климатика да бъде контролиран (да поддържа съответна температура и влажност в стаята, както и да работи ефективно) във всеки съвременен климатик има микропроцесорно управление, което непрекъснато следи работата му и предприема съответни коригиращи действия.

Необходимата информация за тези действия, той взема от известен брой датчици, които се намират, както във вътрешното така и във външното тяло. Например във вътрешното тяло има датчик, който измерва температурата във стаята, на базата на този датчик се следи дали не е достигната желаната температура или пък дали не трябва да се увеличи необходимата мощност.

От друга страна обикновено перките които задвижват въздуха са с променливи обороти, което дава възможност да се контролира отдадената мощност.
Колкото по -висок е дебита на въздуха, толкова е по-висока мощността, която отдава климатика и обратно.
Дебита обикновено е потребителска настройка, но може да бъде контролиран автоматично от микропроцесора за прецизна работа на климатика.

Друга една много важна особеност при отоплението през зимата с климатик е следната: тъй както във въздуха при температури почти минус 20 градуса винаги има някаква влага и външното тяло на климатика винаги се налага да е по-студено от околната температура, когато влажността на въздуха е достатъчно висока, то по външното тяло на вашия климатик ще кондензират малки капчици вода, които след това ще замръзнат.

Този скреж по тялото на един климатик влошава силно топлообмена на външното тяло, поради което се налага неговото отстраняване. Във всички съвременни механизми има начин тази ситуация да бъде открита и тогава вашия климатик преминава в режим на размразяване.
В този случай външното тяло се подгрява с топъл фреон и леда бива премахнат.
Този процес отново се контролира от микропроцесора на климатика и е автоматичен.

Надяваме се да сме ви помогнали да разберете как работи вашия климатик!

Устройство и работа на климатика

Определение за климатик

Климатика е машина която премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В зависимост от нуждите ви повечето климатици могат преместват тази топлина от помещението в околната среда и обратно. Това движение на топлина използва един фундаментален физичен закон който се отнася до поведението на газовете при промяна на температурата и
налягането (наречен “Цикъл на Карно“- всъщност цикъла на Карно е идеален случай- нещо което в природата не съществува именно затова всеки климатик като всяка друга машина само се стреми към постигане на максимално доближаване до идеалните условия).

Така този закон е основен за работата на всички произвеждани съвременни климатици, но за може да се реализира климатиците обикновено имат и спомагателни възли и агрегати чрез които се цели постигането на колкото е възможно по- добро симулиране на “Цикъла на Карно”.

Компресор на климатика

Един от най важните агрегати в климатика е компресора. Неговата функция е да повиши налягането на работния газ ( фреон) и да го движи през цялата система.
Много често може би сте чували за обикновен климатик, инверторен климатик или DC инверторен климатик. Всички тези имена идват от вида на компресора който се намира в климатика или по скоро за начина на работа на електромотора който задвижва бутало, перката или винта на компресора. Тъй като днес много често се използва електрическа енергия за захранването съвременните копресори те съдържат електромотор който превръща електрическата енергия в налягане на работния газ.
Това което трябва да имате предвид тук е че този електромотор може да е с постоянна мощност или неговата мощност може да се променя в зависимост от условията.

При всички случай контролируемата мощност е за предпочитане пред постоянната и за това компресорите които имат възможност да променят работната си мощност са за предпочитане. Именно заради това инверторите климатици в много от случаите са за предпочитане тъй като те използват точно такива компресори които могат да бъдат контролирани с каква мощност работят. От друга страна възможността за управление на мощността на електромотора не е единствения важен параметър. По скоро най важния параметър е коефициента на полезно действие на този мотор (КПД).

Става въпрос за това какво количество енергия консумирана от електрическата мрежа бива трансформирана в желаната от нас енергия- в случая на климатик в повишаване на налягането на работния газ. Както казахме няма идеална машина и част от енергията се превръща в топлина. Това може да ви изглежда на пръв поглед добре но всъщност целта на електромотора е не да превръща електрическата енергия в топлина, а да я превърне в повишаване на вътрешното енергийно състояние на газа което се изразява в налягане. Така компресора който представлява съвкупност от електромотор и механичен елемент които въздейства на работния газ е един от най важните агрегати на един климатик.

Фреон на климатика

Втория важен компонент от един климатик е работния газ – фреона.. По принцип в “Цикъла на Карно” се говори за идеален газ и докато съвременните технологии позволяват да произвеждаме компресори с КПД много близко до идеалното това все още не е валидно за фреоните.

Тук има и един друг проблем: много от добрите фреони които се произвеждаха в миналото се оказах вредни вещества за озоновия слой който ни предпазва от вредното за нас ултравиолетово лъчение и бяха обвинени като главни виновници за изтъняването на този слой. Поради тази причина се наложи те да бъдат забранени за производство със закон и съответно да започне търсене на нови химични формули които да удовлетворят нуждите на съвременната климатична техника.

Количеството и качеството на фреона в даден климатик са от много голямо значение тъй като именно той пренася енергията от точка А до точка Б.

Затова е много важно точно колко количество топлина той би могъл да акумулира в себе си така че за една и съща работа на компресора да може да се пренесе колкото е възможно повече топлина.

Tоплообменник на топлина

Третия много важен компонент във съвременния климатик е топлообменника на топлина. Всъщност в климатика има поне два топлообменника един извън помещението което се климатизира и един вътре в него. Много често се случва в помещенията да има повече от едно вътрешно тяло и съответно повече от два топлообменника но принципа си остава същия.

Задачата на топлообменниците е да отнемат топлина от точка А и да я предадат на фреона като компресора придвижва до точка Б и там фреона отдава топлината на другия топлообменник който от своя страна я отдава на средата около него. Освен тези компоненти които са много съществени за работата на еди климатик има и други спомагателни възли:

 • Вентилатори които задвижва струи въздух през топлообменниците.
 • Тези вентилатори се движат от електромотори които могат да са както с постоянна скорост на оборотите така и регулируема.( Не всеки климатик има тази възможност)
 • Капиляра – повечето съвременни климатици използват капилярна (въпреки че има и друг метод) за сваляне на налягането. (Всички съвременни климатици за домашна употреба имат този компонент)
 • Четрипътен вентил- използва се само ако даден климатик има и двете основни функции- ОХЛАЖДАНЕ и ОТОПЛЕНИЕ. Предназначението на този вентил е да превключва пътя на фреона в съответната посока така че да се изпарява или във външното тяло или във вътрешното. В съответствие на това къде се изпарява фреона имаме режим на отоплени и режим на охлаждане. (Климатици работещи в режим на охлаждане нямат този възел)
 • Електронна платка(и) на която има микропроцесор които се грижи за цялостен контрол върху параметрите на работа на климатика
 • Датчици- измерващи температура- на базата на които микропроцесора взема решение в каква част от зададения алгоритъм да работи. Всеки климатик може да има различен брой датчици но едни от най важните са тези които измерват температурата на въздуха.
 • Подобрена хоризонтална ламела за още по-приятен и освежаващ полъх
  Подобреният контрол на въздушния поток с новата конфигурация на хоризонталната ламела дава възможност на топлия въздух да достигне нивото на пода в режим .отопление’. В режим охлаждане, ъгълът на ламелата може да бъде почти хоризонтален, което дава приятно усещане за свежест и по-здравословна атмосфера.
  ефективно отопление и охлаждане.
  С бутона “AREA” може да изберете икономично и ефективно охлаждане и отопление само на определена зона, например само лявата страна, само дясната страна, или цялата стая. Сензорът действа само в избраната зона.
 •  В режим отопление (с настройка за зона: цялата стая)

Често Задавани Въпроси за климатика

Кое е най-подходящото място за климатика?

При избора на място за монтиране на климатика трябва да се съобразите изцяло с особеностите на помещението – дизайн, интериор и т.н. За оптимално решение се консултирайте с нашите специалисти.

Къде може да се монтира външният блок на климатика?

Монтажът на външния блок не зависи от изложението. Той може да бъде поставен навсякъде.

Какво е това инвертор?

Инверторът представлява блок за управление на електродвигателя на компресора.
Той регулира честотата на въртене за сметка на изменението на честотата на напрежението и позволява бързо достигане на желаната температура и нейното точно поддържане, което допринася за икономия на електроенергия.

Защо инверторен климатик?

Инверторният климатик има по дълъг живот, работи до -25 градуса по Целзий външна температура, 45% е по-икономичен и е по безшумен.

Шумен ли е климатикът?

Шумът от вътрешния блок на климатика варира в зависимост от скоростта на вентилатора и марката на климатика.

Необходима ли е профилактика и колко често се прави?

Профилактиката е необходима за удължаване живота на климатика. Тя е свързана с поетата от нас гаранция и се заплаща допълнително от клиента. Препоръчително е профилактика да се прави поне веднъж годишно от техниците, монтирали климатика.

Какъв е разходът на електроенергия на климатика?

Икономичността на климатика се определя в зависимост от принципа му на работа – при обикновените климатици от 1 до 2.6 kW, а при инверторите от 3.5 до 5.5 kW.

До каква външна температура можем да използваме климатика за отопление през зимния сезон?

Обикновената сплит-система може да бъде използвана за отопление при външни температури от +18 до -12 градуса по Целзий в зависимост от марката на климатика. При инверторите климатици – до -20 градуса по Целзий от производителите. Отоплението с климатика зависи от много фактори: монтажа, мощността, изложението на помещението, дебелината на стените, наличието на изолация и др.

Достатъчен ли е един климатик за целия апартамент?

Не. Климатикът може да поддържа желаната температура само в това помещение, в което е монтиран. В този смисъл по-мощният климатик не би могъл да регулира температурата извън съответното помещение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *